Ambient System buduje Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Systemów Komunikacji w Sytuacji Zagrożenia