Centrala Sterowania Gaszeniem BC600

  • Standardy:

    EN54-2; EN54-4; EN 12094-1; VdS CEA 4001:2010-11/19; VdS 2541:1996-12; VdS2540:2010-12; VdS 2496:2012-03/ 5.2, 5.3; VdS 2095:2010-05 /6.4.5; VdS 2344:2014-07

  • Świadectwo dopuszczenia: 3732/2019

  • Do 128 stref gaszenia w 1 centrali

  • Detektory konwencjonalne i pętlowe

Centrala sygnalizacji pożarowej zintegrowana z centralą automatycznego sterowania w stałych urządzeniach gaśniczych typu BC600

Centrale serii BC600 zapewniają wszystkie funkcje do budowy elektrycznego urządzenia sterującego do systemów gaśniczych. Dzięki swojej elastyczności, sterowanie gaszeniem może być stosowane w systemach gaśniczych z wieloma różnymi środkami gaśniczymi. Między innymi, centrale serii BC600 zostały przetestowane i certyfikowane do sterowania systemów gaszenia gazem zgodnie z EN 12094‑1.

Oferowana wersja stanowi połączony panel wykrywania pożaru z panelem sterowania gaszeniem BC600‑x: Oprócz elementów technologii gaśniczej, do tego panelu mogą być również bezpośrednio podłączone automatyczne czujki pożarowe z pozostałej części budynku.

Do budowy systemów sygnalizacji pożarowej zintegrowanych z systemem automatycznego sterowania w stałych urządzeniach gaśniczych typu BC600 można stosować wszystkie typy central serii BC600:

  • Centrale wykrywania pożaru BC600-8x i BC600-CE8x można rozszerzyć do 32 stref zalania, BC600‑16x można rozszerzyć do 64, a BC600‑E (zamontowana w szafie RACK 19”) można rozszerzyć do maksymalnie 128 stref gaszeniowych. Strefy gaszenia centrali można łączyć w dowolną liczbę systemów gaśniczych.
  • W sieciowym panelu sterowania BCnet600 można reprezentować i obsługiwać do 2048 stref gaszeniowych, które są rozmieszczone w maksymalnie 127 panelach sterowania.