• SZKOLENIA DLA INSTALATORÓW SYSTEMÓW DSO I SSP

Instalowanie, uruchamianie i konserwacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego MULTIVES i miniVES oraz Systemu Sygnalizacji Pożarowej BC600

Szkolenia AMBIENT – SYSTEM z zakresu uruchamiania, programowania i konserwacji systemów DSO organizowane są cyklicznie. Szkolenia odbywają się w formie on -line, raz w tygodniu w każdy czwartek w godz. 9:00 – 14:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach dla instalatorów prosimy wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ON – LINE

Uruchamianie, programowanie i konserwacja systemów DSO MULTIVES i miniVES

  SZKOLENIE ON - LINE - 15 kwiecień 2021 – DSOSZKOLENIE ON - LINE - 22 kwiecień 2021 – DSOSZKOLENIE ON - LINE - 29 kwiecień 2021 – DSO


  WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU AMBIENT-SYSTEM

  ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

  1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza.

  OPŁATA ZA SZKOLENIE ON – LINE
  1. Szkolenie jest bezpłatne.

  2. Za pokrycie osobistych rachunków uczestnika (nieujętych w opisie szkolenia), odpowiada uczestnik bądź firma
  delegująca go na szkolenie.

  REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
  1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być zgłoszona w formie pisemnej (np. na adres mailowy)
  najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

  ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
  1. AMBIENT – SYSTEM zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu bez podania przyczyny.
  2. W przypadku odwołania lub zmiany terminu AMBIENT – SYSTEM poinformuje zgłaszającego najpóźniej 3 dni
  przed planowaną datą szkolenia.

  USTALENIA NIESTANDARDOWE
  1. Wszelkie inne życzenia i sugestie związane z uczestnictwem w szkoleniu prosimy zgłaszać najpóźniej na 5 dni
  przed planowaną datą szkolenia.