ROZWIĄZANIA DLA INFRASTRUKTURY O ZNACZENIU STRATEGICZNYM (BEZPIECZEŃSTWO+)

Obiekty przemysłowe o znaczeniu strategicznym, takie jak elektrownie, rafinerie czy zakłady chemiczne wymagają, aby zainstalowane w nich instalacje i systemy, były szczególnie bezpieczne i niezawodne. W związku z powyższym w systemie MULTIVES przewidziano redundancję najważniejszych funkcji systemu, takich jak:

  • okablowanie sieciowe pomiędzy centralami wykonane w postaci pętli światłowodowej gwarantuje, że pojedyncze uszkodzenie połączenia pomiędzy centralami, występujące w dowolnym miejscu, nie ma żadnego wpływy na poprawne działanie systemu;
  • całkowita utrata połączenia w części systemu skutkuje tym, że wydzielone urządzenia działają, jako autonomiczne systemy – każda jednostka nadal jest zdolna do nadawania komunikatów o zagrożeniu;
  • podłączenie mikrofonów w pętlę światłowodową, gwarantuje możliwość nadawania komunikatów słownych do dowolnej części systemu, w przypadku pojedynczego uszkodzenia okablowania mikrofonu – redundancja połączenia Mikrofonów Strażaka;
  • uszkodzenie pamięci komunikatów w wybranej jednostce, skutkuje nadawaniem komunikatów, pobranych automatycznie z pamięci komunikatów wybranej innej jednostki;
  • linie głośnikowych obejmujące tereny otwarte, przyłączane są do urządzeń centralnych za pośrednictwem certyfikowanych ograniczników przepięć, zapewniających bezpieczeństwo urządzeń w przypadku przepięć w liniach głośnikowych powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych.