FORMULARZ REKRUTACYJNY

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.
Administrator danych: Ambient System sp. z o.o.
Cele przetwarzania:
• Ocena kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku
• Ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku
• Wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia

Podstawy prawne przetwarzania:
• Obowiązek prawny
• Umowa o pracę
• Twoja zgoda
• Nasz uzasadniony interes

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora

Prawa związane z przetwarzaniem danych:
• Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych
• Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
• Inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych kandydatów do pracy


TAKNIE