Zintegrowany System Komunikacji

Zintegrowane rozwiązania dla bezpieczeństwa
PA/VA / SIP Intercom / Oprogramowanie do wizualizacji i sterowania

Asortyment produktów platformy ZSK pozwala na budowanie zintegrowanych systemów od najmniejszych z wykorzystaniem miniVES/midiVES, do największych opartych na MULTIVES, w połączeniu z interkomami SIP oraz platformą integracyjną.

Rozwiązanie to cechuje wysoka skalowalność i elastyczność. Komunikacja wewnątrz systemów odbywa się za pomocą protokołów takich jak m.in. xNET (własność Ambient System), SIP/VOIP, Multicast. Oprogramowanie integracyjne Yellow umożliwia zdalne zarządzanie systemem oraz integrację z oprogramowaniem sterującym firm trzecich przez sieć TCP/IP.