ROZWIĄZANIA PUBLIC ADDRESS DLA TRANSPORTU

 • DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE SĄ WYMAGANE W WIĘKSZOŚCI WĘZŁÓW KOMUNIKACYJNYCH:

  • Stacjach metra i kolei podziemnych
  • Dworcach oraz portach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób
 • A ROZGŁASZANIE GŁOSOWE (PA) ZAWSZE DLA MNIEJSZYCH LOKALIZACJI:

  • Mniejsze obiekty infrastruktury transportu kolejowego
  • Budynki wchodzące w skład dworców kolejowych i inne obiekty (np. kioski)
  • Cała powierzchnia peronu wzdłuż jego długości

Transport publiczny jest ekologicznym sposobem na utrzymanie społeczeństwa w ruchu w coraz bardziej zapracowanym świecie i staje się powszechnym rozwiązaniem na całym globie. Odpowiednie informowanie pasażerów, niezbędne w celu osiągnięcia ich satysfakcji i zapewnieniu bezpieczeństwa, jest wyzwaniem dla wszystkich przedsiębiorstw transportowych. Systemy rozgłaszania głosowego (PA) i dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych (DSO) są kluczowym elementem do spełnienia stawianych wymogów, a firma Ambient System specjalizuje się w technologii pozwalającej na niezawodne dostarczanie precyzyjnych i zrozumiałych komunikatów w skomplikowanych środowiskach akustycznych obecnych w węzłach komunikacyjnych.

Współczesne podróżowanie scala ze sobą wiele różnych metod transportu publicznego w celu zapewnienia szybkiego i komfortowego przemieszczania się, w wyniku czego do odpowiedniego przekazywania informacji potrzebne są lepsze i bardziej zaawansowane systemy Public Address.

DUŻE MIEJSKIE STACJE

MULTIVES – SKALOWALNY CYFROWY SYSTEM DSO/PA

 • Certyfikowany na zgodność z PN-EN 54-16, PN-EN 54-4

 • Modułowe rozwiązanie – do 44 linii głośnikowych / jednostkę kontroli I DO 254 JEDNOSTEK KONTROLI

 • MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO PRZESYŁANIA WIELU RÓŻNYCH KOMUNIKATÓW W KAŻDEJ STREFIE

 • NIEOGRANICZONA DOSTĘPNA MOC, DO 1300W W POJEDYNCZEJ STREFIE

 • SZEROKI WYBÓR MIKROFONÓW STREFOWYCH W TYM ANALOGOWYCH, CYFROWYCH I SIP

 • ARCHITEKTURA SIECI TCP/IP Z OKABLOWANIEM MIEDZIANYM LUB ŚWIATŁOWODOWYM

 • WYKRYWANIE POZIOMU HAŁASU W CELU AUTOMATYCZNEGO DOSTOSOWANIA GŁOŚNOŚCI KOMUNIKATÓW DO POZIOMU TŁA

ELASTYCZNA TOPOLOGIA MULTIVES

System MULTIVES umożliwia nie tylko przekazywanie komunikatów za pomocą mikrofonu lub  wcześniej nagranych wiadomości głosowych, ale również nowoczesne funkcje jak integrację z systemami telefonii cyfrowej i radiowej SIP, wysyłanie  wiadomości poprzez tablety używane przez personel wewnątrz budynku, a także integrację z systemami informacji pasażerskiej i baz danych zapisujących ruch kolei. MULTIVES pracuje w oparciu o infrastrukturę LAN i WAN, dzięki czemu całe linie stacji mogą być zarządzane i monitorowane ze zdalnych ośrodków kontroli.

System wzbogacony jest także o udogodnienia dla osób niedowidzących lub z defektem słuchu w postaci pętli indukcyjnej. Ambient System produkuje urządzenia elektroniczne wyłącznie w Gdańsku i posiada pełną certyfikację EN54-16. Wytwarzane głośniki były testowane na odporność ogniową do 450 stopni Celsjusza i przekraczają podstawowe wytyczne EN54.

Ambient System dostarcza pełen projekt akustyczny aby zapewnić zrozumiałość komunikatów i bezpieczną ewakuację dla pasażerów na każdej stacji.

Ambient System oferuje oprogramowanie wizualizacyjne YELLOW, które umożliwia operatorom posiadanie interfejsu graficznego na komputerze do tworzenia lub aktywacji wiadomości i ogłoszeń, jednocześnie otrzymując na ten sam ekran informacje z interkomów oraz punktów informacji pasażerskiej, nawet zdalnie połączonych z monitoringiem i systemami kontroli dostępu. Dzięki oprogramowaniu możliwe jest również utworzenie raportu ze stanu i sprawności działania systemu, który może być przesłany do BMS przez SNMP w celu uzyskania w pełni zintegrowanego rozwiązania w budynku.

Nie wszystkie stacje kolei podziemnych są dużych rozmiarów. Dla mniejszych, peryferyjnych stacji Ambient System z przyjemnością rekomenduje kompaktowy system miniVES typu All-In-One posiadający wszystkie funkcje większego systemu lecz o mniejszych rozmiarach i niższej cenie.

MAŁE STACJE METRA I KOLEI PODZIEMNYCH

miniVES – ZINTEGROWANY SYSTEM DSO/PA

 • KOMPAKTOWE ROZWIĄZANIE – DO 8 LINII GŁOŚNIKOWYCH / CENTRALĘ

 • MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO PRZESYŁANIA 2 WIADOMOŚCI

 • Sumaryczna moc linii głośnikowych: do 320 W

 • SZEROKI WYBÓR MIKROFONÓW STREFOWYCH W TYM ANALOGOWYCH, CYFROWYCH I SIP

 • ARCHITEKTURA SIECI TCP/IP Z OKABLOWANIEM MIEDZIANYM LUB ŚWIATŁOWODOWYM

 • WYKRYWANIE POZIOMU HAŁASU W CELU AUTOMATYCZNEGO DOSTOSOWANIA GŁOŚNOŚCI KOMUNIKATÓW DO POZIOMU TŁA

ZINTEGROWANY KOMPAKTOWY SYSTEM DSO/PA

Wyposażenie centrali miniVES w kartę komunikacyjną umożliwia połączenie w jeden system wielu stacji oddalonych od siebie nawet o 20km bez użycia zewnętrznych urządzeń sieciowych. Urządzenia komunikują się ze sobą i centrum kontroli za pomocą standardowej dla operatora kolei infrastruktury LAN/WAN.

Podobnie jak w MULTIVES, miniVES umożliwia nie tylko przekazywanie komunikatów za pomocą mikrofonu lub  wcześniej nagranych wiadomości głosowych, ale również nowoczesne funkcje jak integrację z systemami telefonii cyfrowej i radiowej SIP, wysyłanie  wiadomości poprzez tablety używane przez personel wewnątrz budynku, a także integrację z systemami informacji pasażerskiej i baz danych zapisujących ruch kolei. Na mniejszych stacjach, monitorowanie stanu i sprawności działania systemu jest niezbędne aby centrum kontroli posiadało wszelkie niezbędne informacje na temat prawidłowego funkcjonowania systemu.

INTEGRACJA Z INNYMI SYSTEMAMI

MULTIVES | miniVES