Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/20160929 z dnia 29.09.2016

Dotyczy: Dostawy, wdrożenia i serwisu oprogramowania do zarządzania strukturą materiałową produktu (BOM) w procesie wdrożenia do produkcji i produkcji urządzeń elektronicznych.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr nr 1/20160929 z dnia 29.09.2016

Dotyczy: Dostawy, wdrożenia i serwisu oprogramowania do zarządzania strukturą materiałową produktu (BOM) w procesie wdrożenia do produkcji i produkcji urządzeń elektronicznych.

Informujemy, że w ramach postępowania ofertowego dotyczącego dostawy, wdrożenia i serwisu oprogramowania do zarządzania strukturą materiałową produktu (BOM) w procesie wdrożenia do produkcji i produkcji urządzeń elektronicznych (zapytanie ofertowe nr 1/20160929 z dnia 29 września 2016) została wybrana oferta złożona przez 3City Electronics Sp. z o.o.

Oferta uzyskała 100 punktów.