Wytyczne projektowania

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA INSTALOWANIA, URUCHAMIANIA, OBSŁUGI I KONSERWACJI DŻWIĘKOWYCH SYSTEMÓW OSTRZEGAWCZYCH

Miło jest nam zakomunikować, iż zakończyły się prace nad wytycznymi dotyczącymi Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych. Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku polskim, przedstawiająca w skondensowanej formie zagadnienia związane z projektowaniem DSO. Zawartość merytoryczna została opracowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Centrum Naukowo- Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej- Państwowy Instytut Badawczy.

Informujemy z przyjemnością, że nasi inżynierowie: Bogusław Adamczyk, Jarosław Adamczyk, Krzysztof Młudzik i Mariusz Stencel byli w zespole autorskim i przez wiele miesięcy opracowywali zawartość merytoryczną aby w rezultacie dostarczyć czytelnikom kompleksowe opracowanie z zakresu DSO. Wytyczne swoim zakresem znacznie wykraczają poza specyfikację CEN TS 54-32, dużo treści poświęcono również zagadnieniom związanym z akustyką.