Zapytanie ofertowe dotyczące zabudowy stoiska wystawienniczego na targi Intersec Dubai 2020

Firma Ambient – System otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację trzech projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.

W 2019 roku w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza w ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego otrzymaliśmy wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację trzech projektów, o łącznej wartości prawie 300 tyś. zł, których celem jest rozwój działań eksportowych. Wielkość dofinansowania stanowi 50% wartości projektu.
Projekty, które otrzymały wsparcie:
– Rozwój działalności eksportowej w Azji Południowej
– Rozwój eksportu w firmie Ambient-System na rynkach Bliskiego Wschodu
– Promocja produktów Ambient – System na targach Intersec Dubai

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZABUDOWY STOISKA NA INTERSEC DUBAI 2020