Cyfrowy system DSO/PA

Inteligentna adaptacja dźwięku do każdych warunków akustycznych.

SmartVES to oparte na zaawansowanej technologii, innowacyjne rozwiązanie, którego podstawowym celem jest zapewnienie poprawnej zrozumiałości komunikatów głosowych w obiektach wymagających akustycznie.

SMART-DU-1604

Niezależnie od panujących w obiekcie warunków akustycznych, smartVES przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowej obróbki dźwięku, maksymalizuje w sposób dynamiczny parametr zrozumiałości mowy. Odbywa się to poprzez szereg algorytmów zaimplementowanych w jednostce SMART-DU-1604. Do głównych należy algorytm filtracji adaptacyjnej oraz transpozycji czasowej sygnału mowy. Dodatkowo SMART-DU-1604 wyposażono w pracujące w czasie rzeczywistym algorytmy odpowiedzialne za wyliczanie parametrów, takich jak:

  • stosunek sygnału do szumu (SNR);
  • wskaźnik zrozumiałości mowy (STI);
  • czas pogłosu (RT).

SMART-xCtrLine-44

System smartVES wykorzystuje karty kontroli linii głośnikowych typu SMART-xCtrLine-44, które umożliwiają pełną swobodę routowania niezależnych komunikatów głosowych z systemowych magistrali audio BUS, do każdego z 4 wyjść karty.

SMART-ANSM-01

Celem mikrofonów jest badanie poziomu i charakterystyki częstotliwościowej dźwięku na obiekcie. Obudowa SMART-ANSM-01 zapewnia łatwy montaż. Estetyczny i dyskretny wygląd daje możliwość zastosowania mikrofonu w różnych obiektach, a dzięki małej obudowie wzrasta jego funkcjonalność.

SMART-AMAP-6

Interfejs SMART-AMAP-6 umożliwia podłączenie do 6 monitorowanych mikrofonów pomiarowych, które wykorzystywane będą przez algorytmy filtracji adaptacyjnej w przypisanych strefach.

Algorytm filtracji adaptacyjnej

smartVES umożliwia zachowanie należytego odstępu (5, 10 czy 15 dB) pomiędzy sygnałem użytecznym (np. komunikatem słownym), a niepożądanym tłem akustycznym. W odróżnieniu od klasycznej metody śledzenia poziomu tła akustycznego, smartVES nie tylko reguluje poziom wyjściowy sygnału, ale też umożliwia dynamiczną zmianę charakterystyki częstotliwości dźwięku w oparciu o:

  • odpowiedź impulsową pomieszczenia;
  • aktualne widmo i poziom hałasu;
  • maksymalny i minimalny poziom SPL generowany przez system w danej strefie.

Algorytm transpozycji czasowej sygnału mowy

smartVES potrafi zmienić w czasie rzeczywistym tempo oraz czas trwania komunikatów wypowiadanych przez operatora systemu za pośrednictwem mikrofonów systemowych (ABT-DFMS, ABT-DMS, ABT-DMS-LCD). Algorytm STTA rozróżnia typ głosu (męski / żeński), określa tempo mowy oraz co najważniejsze – wykrywa i skraca czas trwania tzw. „zająknięć”, rozumianych jako nadmierne przeciąganie artykulacji wybranej głoski.